АЗ

АЗ
Тогава реших да пропиша

вторник, октомври 30, 2007

Причината?

Както всички, така и аз имам своите скрите лудости, а една от тях е реденето на думи.
Знае се, че половината от завършилите гимназия у нас са писатели и поети и аз по някакво щастливо стечение на обстоятелствата се наредих с удоволствие в приятната компания на тази погалена от музите група щастливци. Естествено, колкото и да е самотно това приключение, то си иска публика, но не става да досаждаш на близките си с творчески напъни, които са те обсебили... Тогава идва интернет...