АЗ

АЗ
Тогава реших да пропиша

вторник, февруари 16, 2010

Европейско финансиране /репортаж/

Тези дни, помамен от интригуващо писмо, дошло в електронната ми поща, реших да посетя една от многобройните, според текста сбирки на Обществото за Алтернативно Обучение (ОАО). На тази среща – обучение щеше да бъде разгледана тема за “Безпроблемно кандидатстване по коя да е европейска програма” – предложение равняващо се на онова, което ми направи преди двадесет години, хубавата по онова време Виржиния и аз не можех да откажа…
Ех, разсеях се малко…но това са то чудните сфери на думите и мислите, които се сипят след тях, като сняг от орхидеи върху черния сатен на завивките в прохладната хотелска стая на желанията…
Онзи ден обаче желанията ми бяха абсолютно прозаични – много исках да забогатея подпомогнат от европейските фондове, а казват, че трябва да имаш добра идея и малко пари настрана за да ти помогнат по-богатите ни съграждани. Понеже имам още няколко състоятелни приятели, от които не съм искал пари на заем сметнах, че съм уредил първоначалния капитал и мога да кандидатствам по европейска програма. Естествено, ако знам как. Това щях да науча в залата на парк-хотел “Москва”, онова прочуто студио, от което доскоро разпръскваше светлина за народа фалиралата re:tv.
В наречения ден застанах пред хотелската врата, костюмиран, с лаптоп за авторитет под мишница и фанатичен блясък в очите. Не се страхувах от нищо – от опит знам, че на такива места винаги печелиш, ако не с нови знания то можеш да си тръгнеш с утешителна печалба – било ново гадже, било ценни контакти със себеподобни любознателни индивиди.
Първата тема беше представена от гост – професора Г.З. Влахов – Цицов от Македонската Академия на Науките и Изкуствата (МАНУ) и се наричаше “Формулата на успеха”, изключително обещаващо заглавие, предвид 190–те лв, които дадох за вход.
С интерес се заслушах в думите на приятния човек. След като ни запозна с последните формули, открити от Академията му, а именно “формулата на идентитетот” и “формулата на Александър”, светилото се впусна в обяснението на поредното откритие на македонската научна мисъл – формулата на успехът при финансиране от ЕС. Тук за удобство ще спра своя разказ и ще оставя да говори записът, който успях да направя докато бях в съзнание:
"Драги колеги, сакам да ве запознаам со формулата за финансирање, која развивме со оглед на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија во 2011. Како што знаете животот е символика, а симболите се математика, така што ние - македонските академици и професори одлучивме да се опреме на нив и си ги задоволи лесно апсорбирање на парите, кои ни се води за влез во Унијата. Тука голема улога одигра професорот Попрацковски, кој откако откри тайнописот на Розетскиот Камен доби голема храброст и многу искуство за да се фати во костец и со европските директиви, а тие како што знаеме се главно бројки и овде - таму хартии мисли. Се разбира, за титан како професор Попрацковски европските директиви се само скромни и вредни математички симболи на знаење и човечкиот напредок. Какво имам из предвид? Кога некој отворено вљубен, замислен за долната облека на својата омилена, прочита следната пријатна, корисна и постоечки формула: (Ах. Ву) Со √ / 1241. ([(Lg12870-0.12) +923.00001 / log0.16] 35 +1 X) = ∫ √ ± ∫ 0.011By, што ќе си помисли? Па секако ќе продолжи да фантазира за двете скапи нему тюбитейки, кокетно покрил полукалбетата на омилената. Овие трептящи овална, овие само - само загатнати халмчета, чекаат алпиниста-покорител да дојде и забучи пикелот во нежната долина помеѓу нив. Ова ландшафтно образование собрало капчиците роса на генерации катерачи. Еден стигнал до подножјето, друг по-нагоре, а трет уште по-нагоре ... "Ех да ми паднат во рацете овие нещастници, што ќе ги направам!" - Тоа ќе си рече нашиот пресметливец, овој Айзенщайн на формулата и равенката.
Што би помислил, сепак, некој загрижен за гастритот и виагра си пензионер или нешто повеќе - некој национален титан и корифей на самостојноста? Овој интересно прашање чека својот одговор и јас би смело претпостави дека бедния човечец би ревнал како лев: А + log1264539.976 / (n + m-Cxy) ([(24z +3782.45783 xyz/90) z] -215% + xlg456780 ) -2 =? Но што значат теайнствените знаци? Нека да ги разгадаем: За log е јасно, тоа е истото. За n + m се знае никогаш не било друго. Ако пак умножи x со lg456780 ќе добиеме вредноста од став 28 од "Индикативно годишна работна програма за претстојниот процедури за Оперативната програма "конкурентност" за 2010 година". Умножим ли любимото на сите студенти С со непознати за сега x, y и обработуваат ли целиот израз со палавника z, ќе добиеме цената на шкембето во месарницата на пазарот "Иван Вазов", Софија - еден важен коректив под вашите простори. За аргументот "А" нема зошто да припомням дека ако е со негативна вредност дава величината на финансирање по мерка 312, т 248, гл. 18 од наредбата за "Поддршка за основање и развој на максипредприятия". Во поголема или еднаква на нула вредност пада под ударите на наредбите за спроведување на мерката 121 "модернизација на земјоделското стопанство", според која бенефициентите ќе мора да вратат 123% од все то што биле финансирани. За тоа се разбира, не треба да заборавиме дека, ако повдигнем на квадрат основа на логаритам со Мак-константата, отворена наскоро од нашите академици, ќе можеме да користиме целата флексибилност на параметри за да добиеме најдобар за нас резултат." ...
…Събудих се в линейката без да чуя края на увлекателната лекция изнесена от македонският мислител.