АЗ

АЗ
Тогава реших да пропиша

четвъртък, юни 18, 2009

Един интересен разговор

Проследих интересен разговор по македонската телевизия А (1http://www.a1.com.mk/video-home.asp?VideoID=836) за етногенезиса на македонския народ(!!!). Около един час пълни глупости и накрая говорещите закономерно стигнаха до понятия, като България, български, българин т.н. Винаги, когато трябваше да ги споменат те замълчаваха страхливо...
Участниците в дебата бяха Любчо Георгиевски, опитен във воденето на полемики, страхлив за цялата истина, към която води разговора и другия - Паско Кузман, археолог и комунистически номенклатурчик, повтарящ упорито тъпизми, в чиято правота не е убеден, но знаещ истината и го показва.
...Интересно е да се види.